HomeOmar Sangare otrzymał stopień profesora na Wydziale Teatru Williams College w USA. Założony w 1973 roku Williams College znajduje się w czołówce najlepszych szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych (wg rankingu U.S. News & World Report). Studenci uczelni są kształceni przez wykładowców o znaczących osiągnięciach naukowych, a programy kształcenia wymagają od studentów aktywnego udziału w specjalistycznych pracach badawczych.

➔ Williams College


©2019 Omar Sangare